Polityka prywatności

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej witryny czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy naszą Politykę prywatności.

Postanowienia ogólne

Agencja Interaktywna In2Web może gromadzić adresy IP Użytkowników strony oraz zapisywać na ich komputerach pliki typu cookies. Będzie to następować wyłącznie w celu dostosowania strony do indywidualnych preferencji Użytkowników oraz ulepszenia dostępu do Strony. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

Dane osobowe Użytkownika

Dostęp do pewnych funkcji strony Epoki może wymagać podania niektórych danych osobowych Użytkownika. Podanie tych danych będzie dobrowolne i w każdym wypadku będzie połączone z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Agencje Interaktywną Epoka. Agencja Epoka będzie przechowywała i wykorzystywała te dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na cel, dla którego zostały podane przez Użytkownika. Dane te mogą być także wykorzystane dla celów wewnętrznych. Dane te nie będą służyć dla przekazywania Użytkownikowi jakichkolwiek reklam i materiałów marketingowych, o ile Użytkownik nie wyrazi takiej woli. W każdej chwili Użytkownik strony może zażądać usunięcia swoich danych osobowych.

 

Poufność danych Użytkownika

Agencja Epoka nie udostępnia danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim. Agencja Epoka dba o to, aby przechowywane dane osobowe były należycie chronione przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie. Agencja Epoka może udostępnić dane osobowe Użytkownika wyłącznie wtedy, gdy stosowny obowiązek wynika z przepisów prawa oraz prawomocnego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, a także za zgodą Użytkownika.

 

Uwagi końcowe

Korzystając z niniejszej strony Użytkownik wyraża zgodę na treść niniejszej polityki prywatności. Agencja Epoka zastrzega sobie prawo do zmiany warunków polityki prywatności. Administratorem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem strony jest Agencja Interaktywna In2Web Niesłuchowski. Uwagi do niniejszej polityki prywatności można zgłaszać na adres biuro@in2web.pl