Konfiguracja magazynu WooCommerce

Magazyn WooCommerce pozwala na kompleksowe zarządzanie stanami magazynowymi produktów oraz powiadomienia dla obsługi sklepu, jeśli stan magazynowy jest bliski zera lub produktów nie ma w magazynie.

Ustawienia magazynu

Przejdź do menu WooCommerce → Ustawienia → Produkty → Magazyn.

Zarządzanie stanem magazynowym – zaznacz, aby aktywować zarządzanie stanami magazynowymi i móc wpisywać stan magazynowy produktów.

Wstrzymuj stan magazynowy (w minutach) – wpisz liczbę minut, na którą stan magazynowy będzie wstrzymany przy płatnościach on-line. Po przekroczeniu tego czasu i braku płatności, zamówienie zostanie anulowane.

Uwaga, po anulowaniu zamówienia stan magazynowy nie jest automatycznie przywracany. Musisz to zrobić samodzielnie.

Powiadomienia – zaznacz, aby włączyć powiadomienia o niskim stanie magazynowym lub braku produktu w magazynie.

Odbiorca(y) powiadomień – wpisz e-mail lub e-maile oddzielone przecinkiem, na będą wysyłane powiadomienia.

Próg niskiego poziomu stanu magazynowego – wpisz liczbę sztuk, która ma być traktowana jako niski stan magazynowy, jest to używane do powiadomień. Jak stan magazynowy danego produktu osiągnie tę liczbę, powiadomienie zostanie wysłane.

Próg braku w magazynie – analogicznie jak powyżej.

Widoczność braku w magazynie – zaznacz, aby w sklepie ukryć produkty, których nie ma w magazynie.

Wyświetlanie stanu magazynowego – wybierz sposób wyświetlania stanów magazynowych w sklepie.

Zawsze pokazuj stany magazynowe magazynie, np. „12 na stanie” – zawsze widoczna jest informacja o pozostałym stanie magazynowym.

Pokazuj tylko niski stan magazynowy, np. „Tylko 2 w magazynie” – informacja o stanie magazynowym widoczna tylko po osiągnięciu niskiego progu magazynowego ustawionego powyżej.

Nigdy nie pokazuj stanów magazynowych – brak informacji o stanach magazynowych w sklepie.

Ustawienia produktów

Po włączeniu zarządzania stanami magazynowymi przy dodawaniu i edycji produktów możesz wpisać ich aktualny stan magazynowy oraz zdecydować czy produkt można zamówić, jeśli nie ma go w magazynie. Przeczytaj o zarządzaniu stanami magazynowymi na poziomie produktów →